aktuálně v MŠ

AKCE TÝDNE

18.11.-22.11.2019

STŘEDA 20.11.

Od 15:30hodin ve 3.třídě ,,Medvídci“ keramický kroužek pro rodiče a děti.

 

ČTVRTEK 21.11.

Od 9:00 hodin proběhne v MŠ logopedická depistáž Mgr.Lenkou Kořínkovou z SPC Prostějov.

Toto vyšetření se týká dětí od 4 let, pokud rodiče odevzdali vyplněnou žádost třídním učitelkám.

 

Od 15:15 - 16:00 hodin ve 2. třídě ,,Sluníčka“ jazykový kroužek angličtiny BIG BEN

pro přihlášené děti.

 

PÁTEK 22.11.

Od 10:30 hodin proběhne v MŠ screening očí dětí, které byly rodiči řádně přihlášeny.

 

 

 

  

PŘI PLATBĚ ŠKOLNÉHO I STRAVNÉHO PROSÍM VŽDY UVÁDĚJTE

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL JMÉNO I PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DĚKUJEME 

      ŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ