Kroužky

Organizace zájmových kroužků a projektů v MŠ A. Krále ve školním roce 2018/2019

 

SUDÝ TÝDEN

 

ČAS

NÁZEV

UČITELKA

 

Pondělí

 

8:30 –9:15

 

Pohybový kroužek s prvky moderní gymnastiky

 

Květoslava Marciánová

( 1.třída)

 

Středa

 

8:15 – 9:00

 

Pohybová a taneční výchova

 

Eva Mutňanská DiS.

( 2.třída) 

 Středa

15:30 – 17:00

Kroužek keramiky (rodiče s dětmi)

 Viera Malíková

Jarmila Surmová

 Čtvrtek

15:10 – 15:55

AJ BIG BEN

Klára Valentová

 

 

 

LICHÝ TÝDEN

 

ČAS

NÁZEV

UČITELKA

Středa

8:15 – 9:00

Pohybová a taneční výchova

Eva Mutňanská, DiS.

(2.třída)

 Čtvrtek

8:30 – 9:15

Pohybový kroužek

Bc.Simona Smičková

Navrátilová ( 1. třída)

 Čtvrtek

 15:10 – 15:55

 AJ BIG BEN

 Klára Valentová 

 

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jedná se o kroužek, ve kterém se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ. Probíhá individuálně  podle potřeb jednotlivých dětí. Děti pracují podle plánu, plní úkoly v pracovních listech a sešitech KULIFERDA, jako např. procvičování jemné motoriky, rozvoj myšlení, paměti a matematických dovedností. Některé děti plní úkoly hned ráno, další během dne v určitých režimových momentech nebo individuálně v době odpoledního odpočinku.