Plán akcí

Plán kulturních akcí a aktivit mateřské školy

pro 1. pololetí školního roku 2018/2019 

 

Září

20.9.2018 -  dopravní hřiště 10,30 -11,30 hod.

25.9.2018 -  dopravní hřiště 10,30 -11,30 hod. 

 

Říjen 

  3.10.2018 – od 15,30 hod. Tvořivé odpoledne – zdobení dýní na Dýňovou stezku

  4.10.2018 – dopravní hřiště 10,30 – 11,30 hod

  5.10.2018  - dýňová stezka od 17,00 – 19,00 hod. Smetanovy sady Pv

10.10.2018 – zdravotní klaun J. Šprynar ,, Klauniáda“ od 9,30 hod. v MŠ

25.10.2018 -  městské divadlo Pv, ,, Medová královna“ 11,00 hod.

 

Listopad

  2.11.2018 -  fotografování – sady na vánoce od 9,30 hod.

  7.11.2018 -  agentura J. Lazara – divadelní představení v kině Metro –10,15 hod.

                      ,,školáci“ pohádka ,,Loupežník Rumcajs“

  9.11.2018  -  Iris v mateřské škole -  výukový program ,,Semínkový program“ 9,00 hod.

21.11.2018 -  divadelní představení v mateřskéškole 9,30 hod. - ,, O zlobivé notě“

                       Divadlo plyšového medvídka

 

Prosinec

11.12.2018 – agentura J. Lazara – divadelní představení v kině Metro –10,15 hod.

                     ,,školáci“ pohádka ,, Příběhy vodníka Česílka“

18.12.2018 – městské divadlo PV – PEJPRBÓJ ( Vizváry )11,00 hod.

 

Leden

 3.1.2019  - divadelní  představení v mateřské škole 10,50 hod. ,, Krtek a prasátko „

                   Divadlo Hodonín

11.1.2019Iris v mateřské škole -  výukový program ,,Kouzelník s papírem“ 8,45 hod.

 

S dalšími akcemi, které zajistíme během 1.pololetí budete průběžně seznámeni.

/jedná se o akce hvězdárny, muzea, ekocentra Iris, výstavy atp./

Podrobnější informace o jednotlivých akcích získáte na informativní nástěnce pro rodiče v akcích na týden